Ιστορικό

Σεξ και Ελευθερία

Πολλοί στην εποχή μας λένε ότι δεν είναι κακό να συνουσιαστείς,αν το θέλουν και οι 2(ή και παραπάνω σε τρίο ή όργιο).

sexΕίναι φυσιολογικό,από την φύση του ανθρώπου υπάρχει το σεξουαλικό ένστικτο και η ικανοποίηση του έρχεται σε αρμονία με την φύση.Όπως όταν πεινάς τρως για να χορτάσεις(ικανοποίηση ενστίκτου),έτσι και όταν έχεις ορμές,συνουσιάζεσαι για να ικανοποιηθεί το ένστικτο.

Επίσης λένε ότι αν τηρήσουμε αυτά που λένε οι παπάδες,τότε δεν είμαστε ελεύθεροι,γιατί είναι επιβολή,λέγοντας ότι αν κάνεις σεξ πριν τον γάμο θα πας στην κόλαση.Είναι όμως έτσι;

Τίθονται κάποια ερωτήματα:

1.Γιατί είναι αμαρτία το σεξ πριν τον γάμο(ανεξαρτήτου αριθμού ατόμων) ή και μετά τον γάμο,αν το θέλουν όλοι όσοι συμμετέχουν;

2.Είναι φυσιολογικό το σεξ και πότε;

3.Πότε “πρέπει” να ικανοποιείται το σεξουαλικό ένστικτο;

4.Λένε οι παπάδες ότι το σεξ πριν τον γάμο είναι αμαρτία ή και μετά τον γάμο αν συμμετέχουν πολλοί οι οποίοι το θέλουν,ή το λένε κάποιοι άλλοι και ποιοι;

5.Αν κάνεις σεξ πριν τον γάμο θα πας στην κόλαση;

6.Μας το επιβάλλει κάποιος αυτό ή είμαστε ελεύθεροι;

Ας απαντήσουμε στα ερωτήματα με την σειρά:

1.Γιατί είναι αμαρτία το σεξ πριν τον γάμο(ανεξαρτήτου αριθμού ατόμων) ή και μετά τον γάμο,αν το θέλουν όλοι όσοι συμμετέχουν;

Για ν’απαντήσουμε σ’αυτό το ερώτημα θα πρέπει να προστρέξουμε στην Αγία Γραφή,η οποία μας δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.Στο κεφάλαιο 2 στους στίχους 18,20-25 μας λέει:

Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.

Βλέπουμε ότι ο Θεός έκανε την γυναίκα για να μην είναι μόνος ο άντρας,για αλληλοβοήθεια,συμπαράσταση,παρηγοριά όταν χρειάζεται.Και ο άντρας γι’αυτήν θα εγκαταλείψει τους γονείς του για να προσκοληθεί σ’αυτήν.Γι’αυτό τον λόγο έκανε την γυναίκα.Για να μην είναι μόνος και για βοηθό.Βοηθό όπου δε μπορεί ο άντρας να τον βοηθάει η γυναίκα.Και για συντροφιά,γιατί δεν είναι καλό να είναι μόνος κάποιος.Όταν υπάρχουν δυσκολίες να τον συμπαραστέκεται,να του δίνει κουράγιο.Για ΤΙΠΟΤΕ άλλο.Μας λέει επίσης ότι ο άνθρωπος(άνδρας) θα εγκαταλείπει τους γονείς του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του και θα γίνονται μία σάρκα.Για ποιο λόγο;επειδή η γυναίκα φτιάχτηκε από το πλευρό του άντρα.Πότε θα γίνεται αυτό;Όταν μπορεί ο άντρας να ανταπεξέλθει μόνος του,χωρίς τη βοήθεια των γονέων.Πώς θα ενώνεται με τη γυναίκα Του και θα γίνονται μία σάρκα;Μυστηριακά,με την τέλεση του μυστηρίου του γάμου.Πότε όμως γίνεται γυναίκα Του;Όταν τους ευλογήσει ο Θεός,αφού αυτός έδωσε την εντολή,αυτός και την ευλογία.Και πώς τους ευλογεί;Με την τέλεση του μυστηρίου του γάμου από τους ιερείς,αφού τους έδωσε εξουσία με την αποστολική διαδοχή δίνοντας εξουσία στους Αποστόλους και αυτοί δώσανε στους ιερείς κ.ο.κ.(Μτ.28,16-20,Μκ.16,14-18,Λκ.24,36-49,Ιω.20,19-23,Πρ.1,6-8).Αφού τελεσθεί ο γάμος,ενώνονται μυστηριακά σε ένα σώμα και ΤΟΤΕ επιτρέπεται η σεξουαλική επαφή,για να ενωθούν και σωματικά για τεκνοποιία(Γεν. κεφ.3 στ.16) και ΜΟΝΟ για τεκνοποιία.Και μιλάει μόνο για 2 πρόσωπα:για τον άντρα και την γυναίκα.Όχι για 3ο και 4ο κ.ο.κ.Γι’αυτο το λόγο είναι αμαρτία πριν τον γάμο η συνουσία(ανεξαρτήτου αριθμού ατόμων) ή και μετά τον γάμο αν το θέλουν όλοι όσοι συμμετέχουν.Και φυσικά τα λόγια του Θεού είναι διαχρονικά,ανεξάρτητα αν άλλαξαν οι εποχές,τις οποίες εμείς τις αλλάξαμε με την λογική μας η οποία δεν είναι πάντοτε σωστή.Και ο Χριστός αναφέρθηκε για το θέμα στην Καινή Διαθήκη(Μτ. 5,27-28).

2.Είναι φυσιολογικό το σεξ και πότε;

Σύμφωνα με τα παραπάνω,το σεξ είναι φυσιολογικό,όπως και η τροφή και το νερό,αλλά στην ώρα του.Όπως τρως όταν πεινάς και πίνεις νερό όταν διψάς,έτσι και η ώρα του σεξ σύμφωνα με τα παραπάνω είναι μέσα στον γάμο(και όχι όποτε υπάρχουν ορμές,οι οποίες μπορούν να τιθασευτούν).Υπήρχε όμως το σεξ πριν την πτώση;Δεν το ξέρουμε.Στη Αγία Γραφή λέει ο Θεός να κάνετε πολλά παιδιά(Γεν.κεφ.1 στ.28),πριν την πτώση τους.Τι σημαίνει αυτό;Ένα από τα παρακάτω:

α.Ήξερε ο Θεός ότι θα πέσουν και γι’αυτό τους είπε αυτό

β.Υπήρχε το σεξ και η τεκνοποιία,απλώς δεν υπήρχε πονηριά μεταξύ των 2 και πόνος κατά την γέννα

Επικρατέστερη άποψη είναι η 2η χωρίς να σημαίνει ότι είναι και η σωστή.

3.Πότε “πρέπει” να ικανοποιείται το σεξουαλικό ένστικτο;

Όπως τρως όταν πεινάς και πίνεις όταν διψάς,έτσι και θα κάνεις σεξ όταν έχεις ορμές,λένε κάποιοι.Κι’επειδή δεν είμαστε ζώα δε κάνουμε σεξ μόνο για τεκνοποία αλλά και για ηδονή.Υπάρχει διαφορά στο 1 από το άλλο.Στο σεξ υπάρχει “κανόνας” να γίνεται μετά τον γάμο και να τιθασεύονται οι ορμές.Τότε μόνο ικανοποιείται το σεξουαλικό ένστικτο.Στην ώρα του.Μετά τον γάμο.

4.Λένε οι παπάδες ότι το σεξ πριν τον γάμο είναι αμαρτία ή και μετά τον γάμο αν συμμετέχουν πολλοί οι οποίοι το θέλουν,ή το λένε κάποιοι άλλοι και ποιοι;

Όπως αναφέραμε στην 1η απάντηση,το λέει ο ίδιος ο Θεός.

5.Αν κάνεις σεξ πριν τον γάμο θα πας στην κόλαση;

Αν μετανοήσεις και εξομολογηθείς(αν προλάβεις),δε θα πας στην κόλαση.

6.Μας το επιβάλλει κάποιος αυτό ή είμαστε ελεύθεροι;

Δε μας το επιβάλλει κανείς.Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν “πρέπει”,αλλά θέλω.Δεν υπάρχει τιμωρία,αλλά αγάπη.Είμαστε ελεύθεροι να πράξουμε ό,τι θέλουμε.Και ανάλογα με τις πράξεις μας υπάρχουν και συνέπειες.Όπως π.χ. όταν οδηγείς με 100 χλμ την ώρα μεθυσμένος και χωρίς ζώνη ασφαλείας το καλύτερο που θα πάθεις είναι να τραυματισθείς και το χειρότερο να σκοτωθείς(παίρνοντας πιθανόν κι’άλλους μαζί σου),έτσι και κάνοντας σεξ πριν τον γάμο χωρίς να μετανοήσεις πας στην κόλαση.Ο Θεός υπάρχει παντού.Η κόλαση είναι μια κατάσταση της ανθρώπινης ψυχής,όχι τόπος.Είναι η καυστική ενέργεια του Θεού,το φως Του,το οποίο καίει τους αμετανόητους αμαρτωλούς,ενώ φωτίζει,ζεσταίνει τους μετανοημένους αμαρτωλούς.Η αγάπη του Θεού υπάρχει για όλους ανεξαιρέτως και εξαρτάται από τον καθένα πώς θα την δεχτεί.Θα τους καίει ή θα τους φωτίζει και θα τους ζεσταίνει;Είναι στην ελεύθερη βούληση μας.

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαφημίσεις

varsas

 

ad

 

ad

 

ad