Ιστορικό

Προσευχή 7

ΕΥΧΗ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ
Εις το όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος …

PROSEYXH 7Αμήν… ( τρις ) τρισαγιο – δοξα & νυν – παναγία τριας -κύριε ελέησoν (3) – δόξα & νυν – πάτερ υμών ( του κυρίου δεηθώμεν )

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος , ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνο το βούλεσθαι. Ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρεις Παίδας σώους διαφυλάξας.

Ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών , η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, απόστησον, φυγάδευσον, και απέλασον πασαν διαβολικήν ενέργειαν πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου(……..)

και η υπό ωραιότητος η ανδρείας η ευτυχίας η ζήλου και φθόνου η βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν σου χείρα και των βραχίονά σου τον ισχύρον και ύψιστον, και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο, και κατάπεμψων αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ως επιτιμήσει και απελάσει απ’ αυτού πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων, ίνα υπό σου ό σός ικέτης φρουρούμενος, μετ’ ευχαριστίας ψάλλη σοι..(( Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος, και πάλιν Ου φοβηθήσομαι κακά ότι σύ μετ’ εμού εί.

Ότι σύ εί ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος )). Ναι, Κύριε ο Θεός ημών φείσαι του πλάσματός σου, και σώσον τον δούλο σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον. Πρεσβείες της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων, και πάντων σου των Αγίων…Αμήν.

Δι’ευχων των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός
ημών ελέησων και σώσον ημάς … Αμήν

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαφημίσεις

varsas

 

ad

 

ad

 

ad