Ιστορικό

Μεταμοσχεύσεις

Το 2002, τότε που γινόταν λόγος για την δωρεά οργάνων, αποφάσισα να γίνω δωρητής μετά θάνατον. Ήμουνα συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, και θεώρησα ότι ήταν και ηθικά άμεμπτο. Το 2009 μου έπεσε στην αντίληψη η ιστοσελίδα www.floga.gr και οι ομιλίες του π.Κων/νου Στρατηγόπουλου, περί μεταμοσχεύσεων. Επίσης, διάβασα και κάποια άρθρα για το ίδιο θέμα στην ιστοσελίδα www.oodegr.com . Τέλος, πριν καιρό άκουσα μια ημερίδα με θέμα τις μεταμοσχεύσεις, η οποία έγινε το 2013. Από όλα αυτά συμπέρανα τα εξής:

1)Ο εγκεφαλικός θάνατος, δεν είναι ο βιολογικός θάνατος, διότι κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η ψυχή φανερώνεται με το να ενεργεί πάνω στα μέλη του σώματος, ανάλογα με την δυνατότητα που έχουν. Κάθε σωματικό όργανο δέχεται εκείνη την ψυχική ενέργεια, την οποία εκ φύσεως έχει τη δύναμη να εκφράσει. Όταν δε κάποιο όργανο υποστεί βλάβη, απλώς παύει να εκφράζεται η αντίστοιχη λειτουργία της ψυχής. Έτσι, όταν στον εγκεφαλικό θάνατο το νευρικό σύστημα, σε ποικίλο βαθμό, δεν λειτουργεί, δεν μπορούμε βέβαια να αντιληφθούμε τις σκέψεις ή τα συναισθήματα, αυτό όμως δεν αποκλείει την ύπαρξή τους στο χώρο της ψυχής. Το περιεχόμενο της συνείδησης παραμένει, έστω και αν υπάρχει αδυναμία να εκφρασθεί. Στον «εγκεφαλικά νεκρό» καταργείται μεν ο προφορικός λόγος, όχι όμως ο ενδιάθετος, ούτε οι άδηλοι λόγοι. Με άλλα λόγια, συνεχίζει να «εργάζεται» η νοερά του ενέργεια.

Κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό μέρος της ψυχής, «το καθαρώτατον», είναι ο νους, του οποίου η μεν ουσία ευρίσκεται στην σαρκική καρδιά, χωρίς να περικλείεται από αυτήν σαν σε αγγείο, ούτε πολύ περισσότερο να ταυτίζεται με αυτήν, αλλά απλώς την χρησιμοποιεί ως όργανο και όχημα, η ενέργειά του όμως στον πεπτωκότα άνθρωπο ευρίσκεται στον εγκέφαλο· στον κατά φύσιν άνθρωπο πρέπει να επανέλθει η ενέργεια του νου στην ουσία της, στην καρδιά, ώστε να παύσει η διάχυση, να ενοποιηθεί ο άνθρωπος, για να μπορέσει να ενωθεί με το Θεό.

Αυτή η πνευματική καρδιά, «ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος» (Απ. Πέτρος), είναι ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται όλη η πνευματική ζωή του ανθρώπου, εκεί ενοικεί η Χάρις του Θεού, δια να τον καταστήσει «ναόν του Αγίου Πνεύματος» (Απ. Παύλος). Εκεί ουσιώνεται και υποστασιοποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο ολοκληρώνεται, όταν ο άνθρωπος φθάσει στο «καθ’ ομοίωσιν». Είναι προφανές, ότι η εσωτερική αυτή πνευματική ζωή του ανθρωπίνου προσώπου, ζωή συνειδητή και χαρισματική, μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του.

Κατά τον Μέγα Αθανάσιο «Οὐ γάρ ἡ ψυχή ἐστίν ἡ ἀποθνήσκουσα, ἀλλά διά τήν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει τό σῶμα». Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει:« Ἡ νοερά, ὅμως, και λογική φύσις ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων (δηλ. ἡ ψυχή) δεν ἔχει την ζωή μόνον ὡς οὐσία, ἀλλά και ὡς ἐνέργεια, δια  τῆς ὁποίας ζωοποιεῖ και το  ἑνωμένο (με την ψυχή) σῶμα, και αὐτη εἶναι ἡ «βιολογική» ζωή». Ο άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης λέει:«η ψυχή τα του σώματος μέλη και ενεργεί και κινεί έκαστον προς την ιδίαν ενέργειαν». ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι «η ψυχή προϋπάρχει του εγκεφάλου εκ της στιγμής συλλήψεως», ενώ ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης λέει:« Η ουσία της ψυχής ως είδος ούσα του σώματος, αν όχι ως εν’ αγγείο περιέχεται, ασώματος γαρ» και τονίζει «όταν τύχη να πέσει από τόπου υψηλού και πτωματωθεί(φαίνεται σαν πτώμα,δε πέθανε),τότε γαρ η ψυχή, συστέλλεται μεν όλη, εις το κέντρο και θάλαμο της, εις την καρδίαν, δια να φυλαχθή εκεί και μετά της ουσίας αυτής αιωρούται και δυνάμως»,ενώ σε άλλο σημείο ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει «Η καρδία του ανθρώπου είναι το ηγεμονικό όργανο, ο θρόνος της χάριτος, εκεί βρίσκεται ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής».

Ο άγιος Ιωάννης Ο Χρυσόστομος αναφέρει ερμηνεύοντας το χωρίο Ιω.10,14-18, «Ας προσέχουμε δε με όλη την προσοχή μας λεγόμενον “Εξουσία έχω να θυσιάσω τη ζωή μου”, λέγει. Και ποιος δεν έχει εξουσία να θυσιάσει τη ζωή του; διότι ο καθένας που θέλει μπορεί να θανατώσει τον εαυτό του. Αλλ’ όχι έτσι,λέγει,αλλά πώς; Έχω τέτοια εξουσία να θυσιάσω τη ζωή μου,ώστε κανείς να μη μπορέσει,αν δε το θέλω εγώ,να το κάνει αυτό,πράγμα που δεν είναι δυνατόν να γίνει στον άνθρωπο,διότι εμείς δεν έχουμε εξουσία να θυσιάσουμε τη ζωή μας κατ’άλλον τρόπο,αλλά θανατώνοντας μόνο τον εαυτό μας. Αν δε θέλουμε να πέσουμε σε ανθρώπους που μας επιβουλεύονται  και που μπορούν να μας φονεύσουν, δεν έχουμε τότε εξουσία να θυσιάσουμε ή όχι τη ζωή μας, αλλά και χωρίς να το θέλουμε εκείνοι μας την αφαιρούν. Στην περίπτωση του Κυρίου όμως δεν έχει το πράγμα έτσι,αλλά,αν και τον επιβουλεύονται  άλλοι,ο ίδιος ήταν κύριος να μη θυσιάσει τη ζωή του. Αφού είπε λοιπόν,ότι “κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει από εμένα”, τότε πρόσθεσε “έχω εξουσία να θυσιάσω τη ζωή μου” δηλαδή Μόνο εγώ είμαι κύριος να θυσιάσω αυτή, πράγμα που σεις δεν μπορείτε να το κάνετε καθ ‘όσον και πολλοί άλλοι είναι κύριοι να αφαιρέσουν τη ζωή σας από σας»(Ομιλία Ξ’,14 ΣΕΛ.125,126). 
Συμπέρασμα:Μόνο ο Θεός μπορεί να θυσιάσει την ζωή του, ενώ εμείς όχι.Ο Θεός μπορούσε αν ήθελε να μην θυσιαστεί, ενώ εμείς δεν θα είχαμε την επιλογή.

Παρακάτω αναφέρει «έτσι και ενέσπειρε μέσα μας τον πόθο της ζωής, εμποδίζοντας μας να αφαιρούμε τη ζωή μας, μη εμποδίζοντας όμως εμάς να περιφρονούμε τα πράγματα της παρούσας ζωής. Και πρέπει γνωρίζοντας αυτά, να διατηρούμε το μέτρο, και ούτε ποτέ με τη θέληση μας να καταφεύγουμε στον θάνατο, και αν ακόμα υποφέρουμε από αμέτρητα δεινά»(Ομιλία ΠΕ’,14 ΣΕΛ.673).
Συμπέρασμα: Απαγορεύει την αυτοκτονία και την ευθανασία.

Ενώ λίγο παρακάτω μας λέει «Μετά από αυτά, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα τελέσθηκαν, δηλαδή ότι δεν λείπει τίποτε από το σχέδιο της θείας οικονομίας (διότι με όλα φρόντιζε να δείξει τον θάνατον αυτόν ως κάτι το πρωτοφανές, εφ’όσον το παν εξαρτάται από την εξουσία εκείνου που πέθαινε, και δεν ερχόταν προηγουμένως ο θάνατος στο σώμα, έως ότου ήθελε εκείνος,ήθελε να έλθει αφού θα τα ξεπλήρωνε όλα δια τούτο και έλεγε “Εξουσία έχω να θυσιάσω τη ζωή μου και εξουσία έχω πάλι να την λάβω”»(Ομιλία ΠΕ’,14 ΣΕΛ.675).
Συμπέρασμα: ΜΟΝΟ ο Χριστός έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ να θυσιάσει την ζωή του, γιατί ΜΟΝΟ αυτός μπορεί να την πάρει πίσω.

Τότε γιατί όμως σε άλλο σημείο λέει στη γυναίκα να είναι έτοιμη να πεθάνει χάριν του συζύγου της «διότι αν πρέπει να κάνεις κάτι που ν’ αρέσεις στον άνδρα, πρέπει την ψυχή και όχι να στολίζεις και να καταστρέφεις το σώμα καθ’όσον δεν θα σε κάνουν σε κείνον τόσο αρεστή και ποθητή τα χρυσά κοσμήματα που φοράς, όσο η σωφροσύνη και η συμπάθεια σου γι’αυτόν και το να είσαι έτοιμη να πεθάνεις χάριν του συζύγου σου»(Ομιλία ΞΑ’ 14 ΣΕΛ.171);

Επειδή δεν είναι δυνατόν να αντιφάσκει, ερμηνεύεται ως εξής: Να είναι έτοιμη η γυναίκα να πεθάνει χάρην του συζύγου της, εννοεί ένα από τα 2 ή και τα 2:
Το πρώτο είναι να πεθάνει το εγώ της και το θέλημα της για χάρη του συζύγου της και 
Το δεύτερο, αν κινδυνεύει ο σύζυγος της, να κινδυνέψει να πεθάνει ή να πεθάνει αυτή και να ζήσει ο σύζυγος της.Σ’ αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι υπέρ των μεταμοσχεύσεων, αλλά γιατί δε λέει και για τους συνανθρώπους αλλά μόνο για τον σύζυγο και όχι και για την σύζυγο; Μπορεί να εννοεί σε κατάσταση φυσικού κινδύνου(σεισμός,πλημμύρα,πυρκαγιά) ή μετά από απειλή.Και αυτό είναι πιο λογικό.  

Αλλού αναφέρει «και ότι πρέπει να θυσιάζουμε τη ζωή μας γι’αυτούς, είτε είναι μεγάλα τα αδικήματα είτε δεν έχομε αδικήσει εμείς πρώτοι, είτε εμείς μεν είμασθε μεγάλοι, εκείνοι δε μικροί, είτε πρόκειται να μας υβρίζουν και ύστερα από αυτά, διότι το, καθώς, αυτά απαιτεί και ότι δεν πρέπει να σταματήσωμε μέχρι το θάνατο, αλλά, εάν είναι δυνατό, να συνεχίσωμε και ύστερα»(Προς Κολοσσαείς Ομιλία Η’ σελ.241), εννοεί ΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΝ να θυσιάσουμε τη ζωή μας για να γλυτώσουν από εχθρούς ενώ πιο κάτω αναφέρει ότι είναι πρόθυμοι οι απόστολοι να δώσουν και την ψυχή τους και αν ήταν δυνατόν θα τις έδιναν(σελ.387) εννοεί το ίδιο ενώ αμέσως παρακάτω λέει «Έτσι πρέπει να αγαπά εκείνος που αγαπά, ώστε, εάν του ζητηθή να δώση και την ψυχή του και είναι δυνατό, να μη διστάση να το κάνει. Δεν λέγω, να του ζητηθή αυτό, αλλά να είναι ολοπρόθυμος σε μια τέτοια διάθεσι της ψυχής του. Γιατί τίποτε, τίποτε δεν θα μπορούσε να υπάρξη γλυκύτερο από μια τέτοια αγάπη»(σελ.389).
Συμπέρασμα: Κι’ εδώ εννοεί το ίδιο.

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Αν κάποιος δηλαδή για να σώσει το δέρμα του θα έδινε άλλο δέρμα και για να σώσει τη ζωή του θα έδινε τα πάντα(Ιωβ 2,4),όταν κανείς αποφασίζει να περιφρονήσει ακόμη και τη ζωή του, τίνος θα είναι στη συνέχεια δούλος; Κανέναν δε φοβάται, κανέναν δεν τρέμει﮲ απ’όλους είναι ανώτερος και απ όλους είναι περισσότερο ελεύθερος. Γιατί, εκείνος που περιφρονεί τη ζωή του, πολύ περισσότερο περιφρονήσει τα άλλα. Όταν ο διάβολος βρει μια τέτοια ψυχή τίποτε από τα δικά του δε θα μπορέσει να κάνει σ’ αυτήν»(Στην προς Εβραίους Επιστολή Ομιλία Δ’ Έργα 24  σελ.307).
Συμπέρασμα:Στον Ιωβ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, θα έδινε τα πάντα για να σώσει την ζωή του και όχι να την θυσιάσει. Λέγοντας ότι περιφρονεί την ζωή του, εννοεί ότι δε φοβάται τον σωματικό θάνατο, γιατί θα ζήσει αιώνια. Δεν έχει ούτε αυτό σχέση με τις μεταμοσχεύσεις.

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο Επίσκοπος Φλαβιανός θυσίασε την ψυχή του για μας και οι ιερείς πρέπει να είναι πρόθυμοι  να κάνουν και να πάθουν τα πάντα για τον λαό(Ι.Χρυσοστόμου Έργα 32,Ομιλία 3η,σελ.9-13), ενώ πιο κάτω στην 4η Ομιλία σελ. 87 λέει «Διότι όπως εκείνο (σ.σ. το φίδι) αφήνει το υπόλοιπον σώμα και φροντίζει να διασώσει το κεφάλι, έτσι και σύ αν παραστή ανάγκη μη διστάσεις να θυσιάσεις είτε χρήματα, είτε σώμα, είτε την παρούσαν ζωήν, είτε όλα όσα έχεις, δια να διατηρήσης την ευσέβειαν».
Εδώ λέει ότι ο Επίσκοπος Φλαβιανός θυσίασε την ψυχή του και οι ιερείς πρέπει να κάνουν το ίδιο, ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ. Κι’ εμείς να θυσιάσουμε την ζωή μας για να διατηρήσουμε την ευσέβειαν, δηλαδή ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ Ο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Ή ΕΧΘΡΟ ή και ακόμη ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΡΤΥΡΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ.

Στο επόμενο έργο του λέει «Εγώ είμαι έτοιμος άπειρες φορές να σφαγώ για σας (και δεν κάνω καμιά χάρη, αλλά και οφειλή επιστρέφω, γιατί «ο ποιμένας ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα»), και να σφαγώ άπειρες φορές και να αποκεφαλισθώ άπειρες φορές. Για μένα ο θάνατος αυτός είναι προϋπόθεση αθανασίας» (έργα 33 σελ. 393).
Εδώ αναφέρεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, γιατί λέει ότι ο ποιμένας ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ποιμένας και έχει ποίμνιο τον λαό. Είναι το ίδιο με το πάνω με την θυσία των ιερέων.

Σε άλλο έργο του λέει «Εκείνος θυσίασε την ψυχή του για χάρη εκείνων που τον μισούσαν, ενώ συ συνεχίζεις να εχθρεύεσαι το συνάνθρωπο σου﮲ και πώς θα μπορέσεις να βαδίσεις στην τράπεζα της ειρήνης; Και εκείνος βέβαια δεν απέφυγε ούτε και να πεθάνει για χάρη σου, ενώ συ δεν θέλεις για τον εαυτό σου ν’ αφήσεις την οργή σου εναντίον του συνανθρώπου σου; Και ποιάς συγγνώμης αυτά είναι άξια;»(Ι.Χρυσοστόμου Έργα 35 σελ.585).
Εδώ δείχνει ότι πρέπει να μην έχουμε έχθρα προς τον πλησίον και δε μιλάει για θυσία δικιά μας προς τον πλησίον. 

Πλήθος πατερικών χωρίων αποδεικνύουν ότι η ψυχή δεν αναχωρεί μετά τον εγκεφαλικό θάνατο.

Πάμε να δούμε και το παρακάτω αγιογραφικό χωρίο.Είναι ομιλία του Αποστόλου Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Λέει λοιπόν:

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι, σ όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμοί. Εγώ όμως τίποτε απ’ αυτά δε λογαριάζω, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολύτιμη. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου με χαρά, και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα της δωρεάς του Θεού(Πράξ. κεφ.20, στ.23,24)»

Εδώ λέγοντας ότι δε θεωρεί τη ζωή του πολύτιμη, εννοεί ότι χάρη του Χριστού, θα έδινε και την ζωή του.

Πολλοί γιατροί συμφωνούν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος, δεν ταυτίζεται με τον βιολογικό θάνατο, άλλοι πάλι διαφωνούν. Αλλά επειδή ΟΛΟΙ οι Πατέρες της Εκκλησίας, συμφωνούν στο θέμα, και οι οποίοι έχουν αγιοπνευματική εμπειρία και εμπειρία θεώσεως, η μόνη αλήθεια στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ΔΕΝ ταυτίζεται με τον βιολογικό θάνατο.

2)Το 2013 βγήκε ο νόμος για την εικαζόμενη συναίνεση. Ο προηγούμενος νόμος έλεγε ότι αν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας(Μ.Ε.Θ.) διαπιστωθεί από τους θεράποντες ιατρούς εγκεφαλικός θάνατος, τότε ο ιατρός έχει 2 επιλογές: Ή να τον αποδεσμεύσει από τα μηχανήματα, και να τον παραδώσει στους συγγενείς για ταφή, ή να τον δώσει για αφαίρεση των οργάνων(Ν.3984/2011,αρ.9,παρ.6).Αν ο γιατρός δε κάνει 1 από τα 2, έχει ποινική ευθύνη(Ν.3984/2011,αρ.35(αρ.23 οδηγίας 2010/53/ΕΕ ),παρ.9). Υπάρχει μία εξαίρεση:Στην πολιτεία του Ν.Τζέρσεϊ έγινε 1 νόμος:Απαγορεύει στον γιατρό να εξαγγέλλει 1 εγκεφαλικά νεκρό ως νεκρό, αν γνωρίζει ότι ο ασθενής ή το περιβάλλον του, δεν αποδέχονται την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου.

Ο νέος νόμος λέει ότι αν δε δηλώσεις ότι αρνείσαι να γίνεις δωρητής οργάνων, τότε είναι σαν να συναινείς στην αφαίρεση των οργάνων αν είσαι εγκεφαλικά νεκρός.

Συμπέρασμα: Αν είσαι εγκεφαλικά νεκρός τότε

1)Αν δηλώσεις ότι αρνείσαι να γίνεις δωρητής οργάνων, οι γιατροί σε αποσυνδέουν από τα μηχανήματα με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά να επέλθει το μοιραίο.
2)Αν δηλώσεις ότι δέχεσαι να γίνεις δωρητής οργάνων, οι γιατροί σου αφαιρούν τα όργανα και επέρχεται το μοιραίο.
3)Αν δε δηλώσεις κάτι από τα 2, τότε γίνεσαι αυτόματα δωρητής οργάνων,οι γιατροί σε αποσυνδέουν από τα μηχανήματα με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά να επέλθει το μοιραίο.

Αν είναι αμαρτία το να αφαιρούνται τα όργανα από εγκεφαλικά νεκρό, τότε στην

1η περίπτωση την αμαρτία την παίρνουν οι γιατροί
2η περίπτωση την αμαρτία την παίρνουν οι γιατροί και ο ασθενής
3η περίπτωση την αμαρτία την παίρνουν οι γιατροί.

Είναι όμως αμαρτία;

Η διακοπή της υποστηρικτικής λειτουργίας,ακόμη και με την συγκατάθεση του ασθενούς,πολύ περισσότερο η λήψη οργάνων για μεταμόσχευση από τους «εγκεφαλικά νεκρούς»,αποτελούν ενεργητική πρόκληση θανάτου, η οποία κατά την κανονική παράδοση της Εκκλησίας ισοδυναμεί με φόνο, και μάλιστα ασθενούς και ανυπερασπίστου ανθρώπου κατ’ αναλογίαν προς την έκτρωση των εμβρύων. Τι είναι όμως ενεργητική και τι παθητική πρόκληση θανάτου; Το λέει η ίδια η λέξη. Ενεργεί κάποιος για να πεθάνεις, ή ο γιατρός ή εσύ ή και οι δυο. Στην παθητική δε συμβαίνει αυτό, αλλά επέρχεται το μοιραίο από φυσικά αίτια(π.χ. αρρώστια ή γήρας) ή άθελα σου(π.χ. δολοφονία ή από ατύχημα).

Το τμήμα βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε τα επίσημα κείμενα βιοηθικής, στα οποία αποδέχεται ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με τον βιολογικό(Βασικές σχέσεις επί της ηθικής των μεταμοσχέυσεων σελ.15), κάτι το οποίο δεν ισχύει όπως είπαμε παραπάνω. Σ’ αυτό το θέμα η Εκκλησία της Ελλάδος έχει λάθος. Επίσης στα ίδια τα κείμενα λίγο πιο πάνω αναφέρει ότι «Ὁ σκοπός δεν εἶναι να ζήσει ὁ λήπτηςּ ὁ σκοπός εἶναι να δώσει ὁ δότης. Ὁ λήπτης λαμβάνει θνητό σῶμαּ ὁ δότης δίνει ἀπό την ἀθάνατη ψυχή του»(σελ.12).   «η ζωή….μας προσφέρεται για να είναι τόσο δική μας ώστε να μπορούμε ακόμη και να την προσφέρουμε με αγάπη. Ο καλύτερος τρόπος επιστροφής της στον Θεό είναι η προσφορά της από αγάπη στον πλησίον﮲«Ουκ έστι άλλως σωθήναι ει μη διά του πλησίον»(Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος). Το φρόνημα και η διάθεση της αυτοπροσφοράς αποτελούν τον πνευματικό άξονα της ηθικής της Εκκλησίας στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Ο αποστολικός λόγος «εν τούτω εγνώκαμεν την αγάπην ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε﮲ και ημείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τιθέναι» (Α’Ιω. γ’ 16) διαλύει  κάθε αμφιβολία για το ότι η προσφορά της ζωής, και συνεπώς και η δωρεά σώματος, δεν είναι πράξεις αυτοκτονίας ή ευθανασίας, αλλά μπορούν να αποτελούν εκφράσεις της «μείζονος αγάπης» περί της οποίας κάνει λόγο ο ίδιος ο Κύριος κατά την παράδοση των τελευταίων Του υποθηκών στους μαθητές:«μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει ίνα τις την ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού» (Ιω. ιε’ 13). Η προσφορά της ζωής είναι το μείζον﮲ η προσφορά των οργάνων είναι το ευλογημένο έλλασον. Οι παραπάνω αγιογραφικές αναφορές μεταθέτουν το ηθικό πρόβλημα από τον σχολαστικό προσδιορισμό του εγκεφαλικού θανάτου στον σεβασμό και την ελεύθερη έκφραση του αυτεξουσίου. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος επιθυμούσε να προσφέρει τα όργανα του, ακόμη κι αν ο εγκεφαλικός θάνατος δεν ταυτιζόταν με τον οριστικό χωρισμό της ψυχής από το σώμα, μαζί με τα όργανά του θα είχε προσφέρει και τη ζωή του. Η πράξη του δεν θα περιείχε μόνο το στοιχείο της προσφοράς, αλλά και αυτό της αυτοθυσίας»(σελ. 14,15). Πιο κάτω αναφέρει ότι «αυτό που στην ουσία κάνει η τεχνητή υποστήριξη της της αναπνοής είναι ότι προσωρινά αναχαιτίζει τη διαδικασία αποσυνθέσεως του σώματος όχι όμως και την αναχώρηση της ψυχής(σελ.15). Ας εμβαθύνουμε στα παραπάνω:

1.Η ζωή μας είναι δώρο του Θεού και δεν προσφέρεται σε άλλον
2.Στην παράγραφο που αναφέρει ότι ο δότης δίνει από την αθάνατη ψυχή του, κρύβεται από πίσω το δόγμα της μετεμψύχωσης. Τι άλλο δίνει από την αθάνατη ψυχή του;
3.Αυτό που αναφέρει ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, εννοεί την ελεημοσύνη προς τον πλησίον
4.Ο Χριστός όταν λέει ότι δίνει την ζωή του για να την πάρει πίσω(Ιω. ι’ 17), μόνο αυτός μπορεί να την δώσει και να την λάβει σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο
5.Αυτό που αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος  στο Α’Ιω.γ’16 είτε έχει κυριολεκτική έννοια, είτε μεταφορική/αλληγορική. Στην κυριολεκτική έννοια είναι αν π.χ. απαγάγουν κάποιοι 2 άτομα και ο απαγωγέας πει “θα σκοτώσω 1 από τους 2” και ο 1 από τους 2 θυσιάσει την ζωή του για τον άλλο ή αν π.χ. 1 παιδί βγαίνει στον δρόμο και 1 πρόσωπο το βλέπει και τρέχει να το πάρει και εκείνη την στιγμή περνάει 1 αυτοκίνητο και το παιδί σώζεται,ενώ το πρόσωπο σκοτώνεται.
6.Το χωρίο Ιω. ιε’ 13 αναφέρεται ΜΟΝΟ για τον Θεό, για τον απλό λόγο ότι φίλοι μας είναι συγκεκριμένα άτομα,όχι άγνωστα. Τα άγνωστα άτομα συγκαταλέγονται στους πνευματικούς αδελφούς(όπως όλος ο κόσμος).
7.Η ψυχή αναχωρεί από το σώμα όταν σταματήσουν να λειτουργούν όλα τα όργανα, σύμφωνα με ΟΛΟΥΣ τους Πατέρες της Εκκλησίας όπως αναφέραμε παραπάνω.

Τέλος, υπάρχουν 2 περιπτώσεις  μεταμόσχευσης. Η μία είναι να δώσεις ένα από τα διπλά όργανα, οπότε είναι θεάρεστο έργο, έτσι ζεις και ο πλησίον σου και η άλλη να δοθούν τα όργανα από εγκεφαλικά νεκρό. Αλλά ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να διαχωριστούν τα δυο αυτά, δηλαδή να επιλέξει κάποιος να γίνει δωρητής οργάνων π.χ. για την πρώτη περίπτωση.Θα πρέπει και για τα 2.Μπορεί όμως να γίνει το εξής: Στην υπεύθυνη δήλωση που θα στείλει στον Ε.Ο.Μ. να το αναφέρει αυτό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

1)Ο εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι νεκρός
2)Είναι αμαρτία να αφαιρούνται τα όργανα από εγκεφαλικά νεκρό
3)Όσοι είναι δωρητές οργάνων να δηλώσουν υπεύθυνα στον Ε.Ο.Μ. ότι δε θέλουν να τους πάρουν τα όργανα όταν είναι εγκεφαλικά νεκροί, ενώ να δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν δωρητές μόνο για τα διπλά όργανα, για τον μυελό των οστών και το δέρμα.
4)Όσοι δε δηλώσουν τίποτα, καλό είναι να υπογράψουν και να στείλουν την υπεύθυνη δήλωση στον Ε.Ο.Μ. 

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαφημίσεις

varsas

 

ad

 

ad

 

ad