Ιστορικό

Ιουδαϊσμός – 2ο μέρος

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ioudaismos-2Πότε γράφτηκαν,απο ποιους και ποιο είναι το περιεχόμενο των βιβλίων της ιουδαϊκής παράδοσης;

 1)Γένεση(εβραϊκά Μπερεσίθ=Στην αρχή)
Γράφτηκε απ’τον Μωϋσή το 1450-1400 π.Χ. και περιέχει την αρχή του κόσμου,τον κατακλυσμό και την ιστορία των πατριαρχών του Ισραήλ μέχρι τον Ιωσήφ.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο απ’την αρχή του κόσμου ως το 1620 π.Χ.

2)Έξοδος(εβραϊκά Βεέλε Σεμώθ ή Σεμώθ=Αυτά είναι τα ονόματα ή αυτά τα ονόματα)
Γράφτηκε απ’τον Μωϋσή το 1450-1400 π.Χ. ή το 1580-1230 π.Χ. και περιέχει την απελευθέρωση απ’την Αίγυπτο,την παράδοση του νόμου και την κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1677-1461 π.Χ. ή 1530-1450 π.Χ.

3)Λευιτικό(εβραϊκά Βαγικρά=Και κάλεσε)
Γράφτηκε απ’τον Μωϋσή το 1450-1400 π.Χ. και περιέχει τους νόμους που δόθηκαν απ’τον Θεό στους Ισραηλίτες μέσω του Μωϋσή.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1462-1461 π.Χ.Γράφτηκε στο όρος Σινά.

4)Αριθμοί(εβραϊκά Μπεμιδμπάρ ή Βαγεδαββέρ=Στην έρημο ή Και ελάλησε)
Γράφτηκε απ’τον Μωϋσή το 1450-1400 π.Χ. και περιέχει τα 40 χρόνια των Ισραηλιτών στην έρημο.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1461-1423 π.Χ. και γράφτηκε στο όρος Σινά.

5)Δευτερονόμιο(εβραϊκά Παρσά Ντεβαρίμ ή Έλλε Χαδεβαρίμ ή Χαδεβαρίμ ή Έλε Χαντεβαρίμ=Αυτοί είναι οι λόγοι)
Γράφτηκε απ’τον Μωϋσή το 1450-1400 π.Χ. και περιέχει τ’αποχαιρετηστήρια λόγια του Μωϋσή,την υπενθύμιση της ιστορίας και των υποσχέσεων του Θεού και προειδοποιήσεις.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1423-1422 π.Χ. και γράφτηκε στην έρημο της Ιουδαίας,ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού.

6)Ιησούς του Ναυή(εβραϊκά Γεχοσιουά=Ο Γιαχβέ είναι σωτηρία)
Ο συγγραφέας είναι άγνωστος και η χρονολογία συγγραφής δεν είναι ακριβής.Άλλοι λένε το 1370-1330 π.Χ.,άλλοι πριν το 1200 π.Χ.,άλλοι πριν το 1235 π.Χ. και άλλοι το 1410-1390 π.Χ. και περιέχει την κατάκτηση της Χαναάν και τη διανομή της χώρας στις φυλές του Ισραήλ υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναυή.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1422-1362 π.Χ. και γράφτηκε στη Χαναάν.

7)Κριτές(εβραϊκά Σιοφετίμ)
Ο συγγραφέας είναι άγνωστος και η χρονολογία συγγραφής δεν είναι ακριβής.Άλλοι λένε το 1050-1000 π.Χ.,άλλοι  το 1390-1350 π.Χ. και άλλοι το 1300-1050 π.Χ. και περιέχει την απομάκρυνση του λαού Ισραήλ απ’τον Θεό και την απελευθέρωση του απ’τους κριτές.Αναφέρεται την χρονική περίοδο 1416-1065 π.Χ. και γράφτηκε στη Χαναάν.

8)Α’Σαμουήλ
Γράφτηκε από αβέβαιο συγγραφέα.Το Ταλμούδ το αποδίδει στον Σαμουήλ και μετά τον θάνατο του στον Γαδ και τον Νάθαν,γράφτηκε τον 11ο αιώνα π.Χ.,περιέχει την ιστορία των Σαμουήλ,Σαούλ και Δαβίδ,αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1126-1025 π.Χ. ενώ στη μετάφραση των Ο’ αναφέρεται ως Βασιλειών Α’.

9)Β’Σαμουήλ
Γράφτηκε από αβέβαιο συγγραφέα.Το Ταλμούδ το αποδίδει στον Σαμουήλ και μετά τον θάνατο του στον Γαδ και τον Νάθαν,γράφτηκε τον 10ο αιώνα π.Χ.,περιέχει την ιστορία του Δαβίδ,αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1125-988 π.Χ. ενώ στη μετάφραση των Ο’ αναφέρεται ως Βασιλειών Β’.
Αρχικά το Α’ και Β’ Σαμουήλ ήταν ένα βιβλίο με τον τίτλο Σαμουήλ.

10)Α’Βασιλειών
Γράφτηκε κατά την ιουδαϊκή παράδοση απ’τον Ιερεμία ίσως στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και περιέχει την βασιλεία του Σολομώντα,την διαίρεση του Βασιλείου και τη ζωή του προφήτη Ηλία,αναφέρεται στην περίοδο 1025-864 π.Χ.,ο τόπος συγγραφής είναι ίσως στη Βαβυλώνα ενώ στην μετάφραση των Ο’ αναφέρεται ως Βασιλειών Γ’.

11)Β’Βασιλειών
Γράφτηκε απ’τον Ιερεμία κατά την ιουδαϊκή παράδοση τον 6ο αιώνα π.Χ.και περιέχει τη ζωή του Ελισσαιέ και την αιχμαλωσόα του Ισραήλ και του Ιούδα απ’τους Ασσύριους και τους Βαβυλώνιους αντίστοιχα.Αναφέρεται στην χρονική περίοδο 870-561 π.Χ. ενώ στη μετάφραση των Ο’ αναφέρεται ως Βασιλειών Δ’ ενώ γράφτηκε ίσως στη Βαβυλώνα.
Στην ιουδαϊκή βίβλο το Α’ και Β’ Βασιλειών είναι ένα βιβλίο.

12)Ησαΐας(εβραϊκά Γεσχιαγιαχού ή Γεσχαγιά=Ο Γιαχβέ είναι σωτηρία)
Γράφτηκε απ’τον Ησαḯα τον 8ο αιώνα π.Χ.(740-698) και περιέχει προφητείες κατά του βασιλείου του Ιούδα,της Ιερουσαλήμ και κατά των λαών,προφητείες για τη γέννηση του Μεσσία και τα πάθη Του.εσχατολογικές προφητείες,προειδοποιήσεις και υποσχέσεις και λόγια παρηγοριάς.Πιθανόν να γράφτηκε στην Ιερουσαλήμ.

13)Ιερεμίας(εβραϊκά Γιρεμγιαχού=Ο Γιαχβέ στερεώνει)
Γράφτηκε το 640-577 π.Χ. απ’τον Βαρούχ αλλά ο Ιερεμίας του υπεδίκνυε τη θα γράψει.Περιέχει προειδοποιητικούς λόγους του Θεού προς το βασίλειο του Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και προφητείες κατά των εθνών,ενώ αναφέρεται κυρίως τον 7ο π.Χ. αιώνα και γράφτηκε πιθανόν στην Ιερουσαλήμ.

14)Ιεζεκιήλ(εβραϊκά Γεχεζκέλ=Ο Θεός ενισχύει ή είναι η δύναμη μου)
Γράφτηκε μεταξύ 593-570 π.Χ.απ’τον Ιεζεκιήλ και περιέχει την πτώση της Ιερουσαλήμ και προφητείες για κρίσεις στα γειτονικά έθνη και αποκατάστασης του Ισραήλ.Αναφέρεται απ’την εποχή της Εδέμ ως το 571 π.Χ. και γράφτηκε στη Βαβυλώνα.

15)Ωσηέ(εβραϊκά Χοσγεά=σωτηρία)
Γράφτηκε γύρω στο 760 π.Χ. απ’τον Ωσηέ και περιέχει την αποστασία του Ισραήλ και την τιμωρία του,την μετάνοια και την συγχώρεση του απ’τον Θεό ενώ αναφέρεται στην περίοδο 770-723 π.Χ. και γράφτηκε στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ.

16)Ιωήλ(εβραϊκά Γιοέλ=Ο Γιαχβέ είναι ο Θεός)
Οι απόψεις διίστανται.Άλλοι λένε ότι γράφτηκε μεταξύ 837-795 π.Χ. και άλλοι το 400 π.Χ.Συγγραφέας είναι ο Ιωήλ ενώ η περίοδος που αναφέρεται είναι πιθανόν μεταξύ 836-828 π.Χ. ενώ περιέχει προφητείες σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία του Θεού και γράφτηκε στο νότιο βασίλειο του Ιούδα.

17)Αμώς
Γράφτηκε γύρω στα 763-750 π.Χ. απ’τον Αμώς κι’αναφέρεται στην περίοδο 764 π.Χ.Περιέχει υην κρίση του Θεού για την αμαρτία και την αποκατάσταση του Ισραήλ ενώ γράφτηκε στη νέα Ιερουσαλήμ.

18)Αβδιού ή Οβδιού(εβραϊκά Οβαδγιά=Δούλος ή λατρευτής του Γιαχβέ)
Γράφτηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. περίπου το 586 π.Χ. απ’τον Οβδιού ή Αβδιού κι’αναφέρεται την περίοδο 864 π.Χ. ενώ περιέχει την καταστροφή του Εδώμ και γράφτηκε στο βασίλειο του Ιούδα.

19)Ιωνάς
Γράφτηκε τον 8ο π.Χ. αιώνα απ’τον Ιωανά ενώ αναφέρεται στην περίοδο 767 π.Χ.και περιέχει την αποστολή του προφήτη Ιωνά στη Νινευή και το έλεος του Θεού.Γράφτηκε στο Ισραήλ.

20)Μιχαίας(εβραϊκά Μικαγιαχού ή Μίκα=Ποιος είναι σαν τον Γιαχβέ)
Γράφτηκε μεταξύ 740-687 π.Χ. απ’τον Μιχαία στο βασίλειο του Ιούδα,αναφέρεται στην περίοδο 744-704 π.Χ. ενώ περιέχει την κρίση του Θεού στην Σαμάρεια και στην Ιερουσαλήμ και την προφητεία ότι ο Μεσσίας θα τίξει στην Βηθλεέμ.

21)Ναούμ(εβραϊκά Ναχούμ=Παρηγοριά)
Γράφτηκε απ’τον Ναούμ πριν το 612 π.Χ.αναφέρεται στην περίοδο 663-612 π.Χ.,περιέχει την καταστροφή της Νινευή,ενώ γράφτηκε πιθανόν στο βασίλειο του Ιούδα.

22)Αββακούμ(εβραϊκά Χαβακούκ)
Πιθανόν γράφτηκε μεταξύ 640-598 π.Χ. απ’τον Αββακούμ.Αναφέρεται πιθανόν την περίοδο 625-606 π.Χ. και γράφτηκε στο βασίλειο του Ιούδα ενώ μας λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει διά πίστης.

23)Σοφονίας
Γράφτηκε μεταξύ 627-607 π.Χ. απ’τον Σοφονία κι’αναφέρεται στο 624 π.Χ.ενώ γράφτηκε στο βασίλειο του Ιούδα και μας λέει ότι η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά.

24)Αγγαίος(εβραϊκά Χαγκάι=εορταστικός)
Γράφτηκε απ’τον Αγγαίο το 520 π.Χ. στην Ιερουσαλήμ,αναφέρεται στην περίοδο 521 π.Χ. και περιέχει την ανοικοδόμηση του ναού.

25)Ζαχαρίας(εβραϊκά Ζεκαργιά=Ο Θεός θυμάται)
Γράφτηκε το 520-487 π.Χ. απ’τον Ζαχαρία στην Ιερουσαλήμ,αναφέρεται στην περίοδο 521-494 π.Χ.και περιέχει τον ερχομό του Μεσσία και την αποκατάσταση του βασιλείου του Ιούδα.

26)Μαλαχίας(εβραϊκά Μαλαχί=Ο αγγελιοφόρος μου)
Περιέχει επίπληξη για την απιστία και προειδοποιήσεις για κρίσεις με τον ερχομό του Μεσσία,γράφτηκε απ’τον Μαλαχία ίσως την περίοδο 433-400 π.Χ.,η περίοδος που αναφέρεται είναι άγνωστη και γράφτηκε στο βασίλειο του Ιούδα.

27)Ψαλμοί(εβραϊκά Σέφερ Τεχιλλίμ=Το βιβλίο των ύμνων αινέσεως ή Τεχιλλίμ=Ύμνοι αινέσεως)
Γράφτηκαν από τον Δαβίβ(73 ψαλμοί),Ασάφ(12 ψαλμοί),γιοι Κορέ(11 ψαλμοί),Σολομώντα(2 ψαλμοί,τον 72ο και 127ο),Μωϋσή(1 ψαλμός,τον 90ο),Εθάν(1 ψαλμός,τον 89ο) και οι υπόλοιποι 50 είναι ανώνυμοι.Στα εβραϊκά λέγεται “Αίνοι” ενώ στα ελληνικά “Ψαλτήριο”,ενώ ανήκουν στα ποιητικά βιβλία για μας τους χριστιανούς,ενώ για τους Ιουδαίους στ’αγιόγραφα.Γράφτηκαν από την εποχή του Μωϋσή μέχρι την αιχμαλωσία του λαού απ’την Βαβυλώνα,περιέχει ψαλμούς,θρήνους,ύμνους κι’άσματα ευχαριστίας,η ημερομηνία συγγραφής είναι άγνωστη ενώ αναφέρεται στην περίοδο 1423-444 π.Χ. και οι τόποι συγγραφής είναι πολλοί.

28)Ιώβ
Γράφτηκε απ’τον Μωϋσή σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση ίσως τις ημέρες των πατριαρχών,ενώ η χρονική περίοδος που αναφέρεται κι’ο τόπος συγγραφής είναι άγνωστοι και περιέχει τον ανθρώπινο πόνο και διδάσκει την υπομονή.

29)Παροιμίες
Γράφτηκε τον 10ο αιώνα π.Χ.(970-930 π.Χ.,900 π.Χ.),γράφτηκαν απ’τους Σολομώντα,Αγούρ,Λεμουήλ κι’από άγνωστους,περιέχει σοφά λόγια και ηθικές και πρακτικές αρχές,αναφέρεται στην περίοδο 982-961 π.Χ. και γράφτηκε ίσως στην Ιερουσαλήμ.

30)Ρουθ
Ο συγγραφέας,η ημερομηνία και ο τόπος συγγραφής είναι άγνωστοι ενώ η παράδοση μας λέει ότι το έγραψε ο Σαμουήλ.Περιέχει την ιστορία μιας εθνικής γυναίκας που ήταν πρόγονος του Χριστού και φανερώνει το έλεος του Θεού που αγγίζει όλους τους ανθρώπους ενώ αναφέρεται στην χρονική περίοδο 1261-1251 π.Χ.

31)Άσμα ασμάτων
Γράφτηκε απ΄τον Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ πιθανόν τον 10ο αιώνα π.Χ.(962-922 π.Χ.),αναφέρεται ίσως στην περίοδο 962 π.Χ. και περιέχει την εξύμνηση της συζυγικής αγάπης και της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία

32)Εκκλησιαστής(εβραϊκά Κοχέλεθ=Συγκαλώ μια συνέλευση)
Γράφτηκε απ’τον Σολομώντα άγνωστη περίοδο(για κάποιους τον 10ο αιώνα,962-922 π.Χ.) στην Ιερουσαλήμ,αναφέρεται ίσως στην περίοδο 947 π.Χ. και το θέμα είναι ότι όλα στη ζωή είναι μάταια.

33)Θρήνοι(εβραϊκά Εϊχάχ=Ω,πώς!)
Γράφτηκε ίσως το 640-586 π.Χ. απ’τον Ιερεμία(Β’Χρον. κεφ.35 στ.25),αναφέρεται για την περίοδο 586 π.Χ. και περιέχει μοιρολόγια για την ερήμωση της Ιερουσαλήμ.Γράφτηκε στην Ιερουσαλήμ.

34)Εσθήρ(εβραϊκά πιθανόν απ’την περσική λέξη Στάρα=Άστρο)
Γράφτηκε μετά το 456 π.Χ. ίσως από έναν Εβραίο που ζούσε στην Περσία ή απ’τον Μαροδοχαίο ενώ αναφέρεται στην περίοδο 598-473 π.Χ. κι’ο τόπος συγγραφής είναι άγνωστος.Περιέχει την σωτηρία των Ιουδαίων της Περσίας απ’την Εσθήρ και την πρόνοια του Θεού.

35)Δανιήλ(εβραϊκά Ντανιέλ=Ο Θεός είναι ο κριτής μου)
Γράφτηκε απ’τον Δανιήλ πιθανόν μεταξύ 605-536 π.Χ.,στην Βαβυλώνα,περιέχει τη δράση,τις προφητείες και τα οράματα του προφήτη Δανιήλ,ενώ η χρονική περίοδος που αναφέρεται είναι 605-537 π.Χ.

36)Έσδρας
Γράφτηκε απ’τον Έσδρα σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση ίσως στην Ιερουσαλήμ,αναφέρεται στην χρονική περίοδο 537-457 π.Χ.,περιέχει την επιστροφή των Ισραηλιτών στην Ιερουσαλήμ και την ανοικοδόμηση του ναού ενώ η ημερομηνία συγγραφής δεν είναι σίγουρη(456-444 π.Χ.,444-398 π.Χ.,538-457 π.Χ.).

37)Νεεμίας(εβραϊκά Νεχεμγιά=Η παρηγοριά του Γιαχβέ)
Γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. ίσως το 420 π.Χ.απ’τον Νεεμία και περιέχει την ανοικοδόμηση του τείχους της Ιερουσαλήμ κι’έργα του Νεεμία.Αναφέρεται στην περίοδο 536-432 π.Χ. ή 445-425 π.Χ. ενώ ίσως γράφτηκε στην Ιερουσαλήμ.

38)Α’Χρονικών(εβραϊκά Ντιβερέ Χαγιαμίμ=Γεγονότα των ημερών)
Σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση γράφτηκε απ’τον Έσδρα τον 5ο αιώνα π.Χ.,περιέχει την γενεολογία και την ιστορία του Ισραήλ καθώς και τη βασιλεία του Δαβίδ ενώ αναφέρεται στην περίοδο 1699-444 π.Χ.,ο τόπος συγγραφής είναι άγνωστος ενώ στη μετάφραση των Ο’ το βιβλίο αναφέρεται ως Παραλειπομένων Α’.

39)Β’Χρονικών(εβραϊκά Ντιβερέ Χαγιαμίμ=Γεγονότα των ημερών)
Σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση γράφτηκε απ’τον Έσδρα τον 5ο αιώνα π.Χ.,περιέχει την βασιλεία του Σολομώντα και τους βασιλείς του βασιλείου του Ιούδα,αναφέρεται στην περίοδο 1015-539 π.Χ.,ο τόπος συγγραφής είναι άγνωστος,ενώ στη μετάφραση των Ο’ το βιβλίο γράφεται ως Παραλειπομένων Β’.

40)Σεφέρ Γιετζιράχ
Γράφτηκε το 200μ.Χ. από άγνωστο συγγραφέα και ονομάζεται αλλιώς «το βιβλίο του σχηματισμού» ή «βιβλίο της δημιουργίας» και αναφέρεται στην δημιουργία του κόσμου απ’τον Θεό.

41)Ζοχάρ
Όπως είπα και πιο πάνω,το Ζοχάρ είναι το ιερό βιβλίο της καμπάλα,μια αρχαία μορφή ιουδαϊκού μυστικισμού.Αλλιώς ονομάζεται «το βιβλίο της λαμπρότητας» και γράφτηκε το 160μ.Χ.Περιέχει μυστικιστικές διδασκαλίες των ιουδαίων καμπαλιστών που έχουν σχέση με την χαλδαϊκή,βαβυλωνιακή,αιγυπτιακή και σολομωνική μαγεία.

42)Ταλμούδ
Όπως είπα και πιο πάνω,το Ταλμούδ είναι μια ογκώδης εξωβιβλική συλλογή εβραϊκών κειμένων,προϊόν του μεσαιωνικού ιουδαϊσμού και συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης των Ιουδαίων.Περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν την ερμηνεία του μωσαϊκού Νόμου και νομικό,θεολογικό,ηθικό,επιστημονικό,λαογραφικό,ιστορικό υλικό.Ερμηνεύεται ως μελέτη ή διδασκαλία κατά σύντμηση του Ταλμούδ Τωρά που σημαίνει διδασκαλία ή μελέτη του Νόμου,το οποίο το έγραψαν μορφωμένοι ραββίνοι,οι περισσότεροι απ’τους οποίους ήταν ανώνυμοι.Αποτελείται από 2 βασικά τμήματα,

α)τη Μισνά,που σημαίνει μελέτη,μάθηση απ’το ρήμα σανά που σημαίνει διδάσκω διά επανάληψης και

β)την Γκεμαρά,που σημαίνει τελείωση ή ολοκλήρωση.

Με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. οι ραββίνοι της Παλαιστίνης συγκέντρωσαν κάποιες προφορικές διδασκαλίες σ’ένα πρώτο κείμενο.Καθώς αύξανε όμως ο διωγμός των Ιουδαίων της Παλαιστίνης που συνοδευόταν από άνοδο του χριστιανισμού σε πολιτική δύναμη,το κέντρο της Ταλμουδικής ανάπτυξης μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα,που ήταν έξω απ’τα σύνορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.Έτσι δημιουργήθηκαν 2 Ταλμούδ:

α)Της Βαβυλώνας,είναι το μεγαλύτερο σε έκταση απ’τα 2(περίπου 4 φορές μεγαλύτερο απ’το άλλο) και πολύ πλουσιότερο σε περιεχόμενο.Γράφτηκε στις εβραϊκές σχολές της Βαβυλώναςστην αραμαϊκή γλώσσα και ολοκληρώθηκε περίπου το 400 μ.Χ.

β)Της Ιερουσαλήμ ή Παλαιστινιακό,είναι μικρότερο και θεωρείται υποδεέστερο απ’της Βαβυλώνας.Είναι γραμμένο στα αραμαϊκά και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή των Εβραίων της Παλαιστίνης τους 1ους 5 μ.Χ. αιώνες. Ολοκληρώθηκε περίπου το 500 μ.Χ.

Η Μισνά είναι μια συλλογή αρχικά προφορικών νόμων από περίπου 120 νομοδιδασκάλους που υπομνηματίζουν και συμπληρώνουν τους γραπτούς νόμους.Η κωδικοποίηση της ολοκληρώθηκε γύρω στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.Κάθε διδασκαλία που δε συμπεριλαμβάνεται στη Μισνά ονομάζεται Βαραγθά που σημαίνει εκτός και δηλώνει τους προφορικούς νόμους που δεν είναι στη Μισνά.

Η Γκεμαρά είναι ένα είδος υπομνήματος στη Μισνά,κάτι σαν συμπλήρωμα της Μισνά,αφού δε μπορούσε να καλύψει κάποιες καταστάσεις που έχριζαν κι’άλλη επεξεργασία κι’ερμηνεία.

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαφημίσεις

varsas

 

ad

 

ad

 

ad