Ιστορικό

Διήγηση 16

Μοϋ έκανε εντύπωση πώς ένας ταπεινός λογισμός κάνει αμέσως την Χάρη τού Θεού νά ενεργή. Είχε έρθει στό Καλύβι ένα ξένο γατάκι.

diigisi-15Τό καημένο, φαίνεται, κάτι είχε φάει πού τό πείραξε και ζητούσε βοήθεια. Χτυπιόταν άπό τον πόνο καιπεταγόταν σάν τό χταπόδι, όταν τό χτυπούν!

Τό λυπόμουν πού τό έβλεπα σ’ αυτήν τήν κατάσταση, άλλά δέν μπορούσα νά κάνω τίποτε. Τό σταύρωνα, τό ξανασταύρωνα, τίποτε! «Βρε ταλαίπωρε, λέω τότε στον εαυτό μου, βλέπεις τά χάλια σου;

Τόσα χρόνια καλόγερος, ούτε ένα γατί δέν μπορείς νά βοηθήσης!». Μόλις έλεεινολόγησα τον εαυτό μου, εκεί πού τό γατάκι κόντευε νά ψοφήση, αμέσως συνήλθε. Ήρθε κοντά μου, μού έγλειφε τά πόδια και έκανε χαρούμενο όμορφες τούμπες…

Τί δύναμη έχει ή ταπείνωση! Γι’ αυτό λέει: «Έν τη ταπεινώσει ημών έμνήσθη ημών ό Κύριος» .

Έχω προσέξει ότι ένας ταπεινός λογισμός κάνει τον άνθρωπο νά λάμπη, νά άκτινοβολή. “Οταν ό άνθρωπος παίρνη όλο τό σφάλμα επάνω του, τον λούζει ή Χάρις τού Θεοϋ. Ήρθε προχθές ένας γιατρός πού έχει πολλά παιδιά και μοϋ είπε: «Πάτερ μου, έχω πολλή υπερηφάνεια και γίνεται αιτία ή δική μου υπερηφάνεια νά κάνουν αταξίες τά παιδιά».

Και τό έλεγε αυτό μπροστά στά παιδιά του και τά μάτια του ήταν βουρκωμένα, αλλά τό πρόσωπο του έλαμπε! Τό Ιδιο πρόσεξα προ ήμερων καϊ έδώ. Ήρθαν μερικές αδελφές νά συζητήσουμε. Είπαμε διάφορα• αναγκάστηκα νά τις μαλώσω πολύ. Μία από αυτές δέν βοηθήθηκε καθόλου• κρύα ήρθε, κρύα έφυγε• μόνον έκεϊ πέρα έλεγε τά κουσούρια τών άλλων χαρτί και καλαμάρι – βλέπεις, όποιος δέν κάνει δουλειά στον εαυτό του, έχει αυτό τό …χάρισμα!

Μία άλλη στρυμώχθηκε, μέχρι πού έκλαψε. Ταπεινώθηκε, άλλά μετά έλαμπε τό πρόσωπο της. Βλέπετε τί κάνει ένας ταπεινός λογισμός μέ συντριβή! Αμέσως πάνε όλα τά κουσούρια στήν άκρη, τακτοποιείται ό άνθρωπος και ακτινοβολεί τό πρόσωπο του• ενώ μέ έναν λογισμό υπερήφανο ή βλάσφημο σκοτεινιάζει.

“Οσο ανεβάζει πνευματικά τήν ψυχή ένας πολύ ταπεινός λογισμός πού θά φέρη γιά μιά στιγμή ό άνθρωπος, δέν τήν ανεβάζουν χρόνια ολόκληρα αγώνες υπερφυσικοί.
– Γέροντα, άν κάποιος είναι υπερήφανος καί βάλη έναν ταπεινό λογισμό, θά τον βοηθήση ό Θεός;
– Έμ, άν βάλει έναν ταπεινό λογισμό, τότε δέν θά είναι υπερήφανος• θά εΐναι ταπεινός καί θά τον βοηθήση ό Θεός. Ό άνθρωπος είναι τρεπτός• πάει μιά άπό ‘δώ-μιά άπό ‘κεϊ, ανάλογα μέ τό τί λογισμό έχει.

Ό υπερήφανος, άν βάλη έναν ταπεινό λογισμό, βοηθιέται. Καί ό ταπεινός, άν φέρη έναν υπερήφανο λογισμό, παύει νά εΐναι ταπεινός. Είναι κανείς σέ καλή πνευματική κατάσταση; Άν ύπερηφανευθή, τον εγκαταλείπει ή Χάρις τοϋ Θεού καί φθάνει σέ άσχημη κατάσταση.

Είναι σέ άσχημη κατάσταση, γιατί έκανε λ.χ. κάποιο σφάλμα; Άν συναισθανθή τό σφάλμα του καί μετανοήση ειλικρινά, έρχεται ή ταπείνωση καί φθάνει σέ καλή κατάσταση, γιατί ή ταπείνωση φέρνει τήν Χάρη τοϋ Θεοϋ. Άλλά, για νά γίνη ή ταπείνωση μόνιμη κατάσταση στόν άνθρωπο, ώστε νά παραμείνη μέσα του ή Χάρις τοϋ Θεοϋ, χρειάζεται δουλειά πνευματική.

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαφημίσεις

varsas

 

ad

 

ad

 

ad